Felsefi Düşün, yılda iki kez (Ekim ve Nisan aylarında) yayınlanan ve kör hakemlik sistemi uygulanan akademik bir felsefe dergisidir. Ulusal ve uluslararası seçkin akademisyenlerden oluşan danışma ve hakem kurullarının denetiminden geçebilecek akademik kıstas ve yeterliklere uygun makaleler yayınlamaktadır. Felsefenin her alanıyla ilgili yayınlanmamış telif-özgün eserler ile kitap değerlendirme yazılarına açık olan Felsefi Düşün, Türkçeye daha önce kazandırılmamış olan temel felsefe eserlerinin veya filozofların felsefelerine açıklık getirebilecek otantik mektup, günlük vb. metinlerden parçaların çevirilerini de yayın kurulunun onaylaması halinde yayınlayabilmektedir.

Yayın ilke ve kıstasları ile ilgili daha detaylı bilgi için Yazarlara Notlar ‘a bakınız.

Felsefi Düşün, The Philosopher’s Index (1. sayısından itibaren), Tübitak Ulakbim TR Dizin (4. sayısından itibaren) ve EBSCO Humanities International Index (5. sayısından itibaren) tarafından indekslenmektedir.

Sayı:21 Cumhuriyet /Ekim’23

Sayı: 21 / Cumhuriyet ve Felsefe