gelecek sayılar

Felsefi Düşün Sayı:10 / Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi

10. sayımızın dosya konusu Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi olacak. Bu sayımız, kilise babalarından skolastik filozoflara ve oradan da Rönesans düşünürlerine kadar felsefe tarihinin uzun bir dönemi ile Ortaçağ Batı felsefesine müslüman filozofların etkilerine ilişkin çalışmalara açık olacak.

..

Felsefi Düşün Sayı:10 / Ortaçağ ve Rönesans Felsefesisayı editörü:Betül ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi) ... makale göndermek için son tarih: 1 Ocak 2018
Felsefi Düşün Sayı:11 / Fichte ve Alman İdealizmi

Felsefe tarihine ‘Alman İdealizmi’ olarak geçen, Fichte’nin, Schelling’in ve Schleiermacher’in metinleriyle on sekizinci yüzyılın sonlarından on dokuzuncu yüzyılın başına kadar geçen sürede oluşan düşünsel akım, başta Kant olmak üzere kendisinden önceki felsefe tarihinin yeniden, farklı bir perspektiften ele alınmasını sağlamış, Hegel’in ve başka pek çok filozofun sistemi üzerinde de önemli etkisi olmuştur. Merkezinde Fichte’nin yer aldığı Alman İdealizmi’nin dosya konusu olarak seçildiği bu sayı, söz konusu akımı ontoloji, siyaset felsefesi, estetik gibi disiplinler açısından incelerken başka filozoflarla yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara da yer verecektir.

Felsefi Düşün Sayı:11 / Fichte ve Alman İdealizmi Sayı Editörü: Türker ARMANER (Galatasaray Üniversitesi) makale göndermek için son tarih : 1 Haziran 2018 ....

 

 

       

Scroll to Top