gelecek sayılar

hair colour consultation form hair specialist trichologist cheap hair extensions raw hair factory indianapolis in how to sew wigs together human hair wigs uk how to apply keratin hair extensions yourself hair extensions for indian wedding human hair wigs semi permanent hair extensions shrink links hair extensions hair wigs cutting hair extensions for volume itchy scalp with hair extensions simply wigs
Felsefi Düşün Sayı:12 / Varoluşçuluk

On İkinci sayının konusu “Varoluşçuluk" olacak. Bu sayıda varoluşçuluk ne’liği, kavramları, problemleri, tarihsel gelişimi ve önerileri ele alınacaktır. Varoluşçu filozofların görüşleri, birbirlerinden fark veya benzerlikleri, işledikleri problemlerin özellikle, Varlık, hiçlik, varoluş, insan, özgürlük, seçim, başkaldırı, korku, kaygı, endişe, saçma, ölüm, yaşam, olanak, zaman vb. gibi konu ya da sorunları ele alışlarını içeren yazıları kapsayacaktır. Varoluşçu filozofların yaşadıkları toplumsal süreç ve öne sürdükleri ile ne yapmak istedikleri de bu sayının kapsamı içinde olacaktır.

..

Felsefi Düşün Sayı:12 / Varoluşçuluksayı editörü:A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi) ... makale göndermek için son tarih: 1 Aralık 2018
Felsefi Düşün Sayı:13 / Felsefenin Tarihinde Ege: Pre-Sokratikler – İyonyalılar

“ Bilimsel bir hakikati bulmayı Pers kralı olmaya tercih ederim.”
Demokritos
Felsefe tarihi, geçmişe ait düşüncelerin toplamından ve tekrarından ibaret değildir. Pre-sokratikler, ‘felsefenin başlangıcında’ olmaları nedeniyle hem zaman-mekan bakımından ve hem de kavrayış bakımından bugün de varlık ile bağ kurmanın özgün temsilcileri olarak görülürler. Phusis, kosmos, arkhe ve logos terimleri bu bağ kurmanın özgün terimleridir. Felsefenin tarihinde başlangıcı teşkil eden ve Ege kıyılarında yeşeren bu oluşum varlığın estetik, etik ve ontik kavranışında bize ne söyler? Bu sayı tüm bu soruları kendine kaygı edinen çalışmalara açık olacaktır. Ve umulur ki bu çaba yeni bir ‘aydınlanmanın’ başlangıcına da ilk ve küçük bir adım olur.

Felsefi Düşün Sayı:13 / Felsefenin Tarihinde Ege: Pre-Sokratikler – İyonyalılar Sayı Editörü: Hatice Nur ERKIZAN (Muğla Üniversitesi) makale göndermek için son tarih : 1 Haziran 2019 ....

 

 

       

Scroll to Top