gelecek sayılar

hair colour consultation form hair specialist trichologist cheap hair extensions raw hair factory indianapolis in how to sew wigs together human hair wigs uk how to apply keratin hair extensions yourself hair extensions for indian wedding human hair wigs semi permanent hair extensions shrink links hair extensions hair wigs cutting hair extensions for volume itchy scalp with hair extensions simply wigs
Felsefi Düşün Sayı:17 / Felsefe ve Bilim

Felsefi Düşün dergisinin 17. Sayısı bilim felsefesine ve bilime yönelik felsefi yorumlara odaklanan çalışmalara ayrılacaktır. Bilimin savlarıyla gerçeklik arasında hangi ilişkiler kurulabilir? Bugün bilim olarak adlandırdığımız etkinliğin tarihsel kökenleriyle bağlantıları nelerdir, bu bağlantılar gerçeklik ve doğrulukla ilişkileri açısından nasıl yorumlanmalıdır? Bilim etkinliği hangi metafizik varsayımlara dayanmakta, hangi uygulamaları, hangi mantıksal yöntemleri içermektedir? Bilim ve teknolojiler hangi değerleri öne çıkartmakta, hangilerinin geçersiz sayılmasına yol açmaktadırlar? Bilim etik ve siyaset felsefesi açısından nasıl incelenebilir? Bunlara ve benzer sorulara yanıt arayan yazılarınızı bekliyoruz.
..

Felsefi Düşün Sayı:17 / Felsefe ve Bilim Sayı Editörü: Ş. Halil TURAN (Orta Doğu Teknik Üniv.) makale göndermek için son tarih : 1 Haziran 2021 ....
Felsefi Düşün Sayı:18 / Nietzsche

On dokuzuncu yüzyıl filozofu Nietzsche düşünce tarihine yönelik önemli bir itirazı temsil eder. Gerek felsefede problemin teşhisi, gerekse felsefi düşüncenin yöntemi ve konusu bu itirazdan sonra köklü bir dönüşüm geçirmiş, ardılları onun düşüncelerini oldukça zengin bir çeşitlilik içinde yorumlamıştır. Nietzsche denince hemen akla gelen “trajik kavrayış”, “nihilizm”, “dekadans”, “ebedi dönüş”, “hınç”, “değerleri değerden düşürme”, “efendi-köle ahlakı”, “güç istenci”, “üstinsan” gibi kavramlaştırmalar her dönemde farklı ilgilerle yeniden yorumlanmıştır. Nietzsche’nin dosya konusu olarak seçildiği bu sayı, filozofun özgün bir kavramını açık kılmaya çalışan, farklı Nietzsche yorumlarını değerlendiren ya da Nietzsche’nin düşüncelerini bir problem doğrultusunda ele alan yazılara yer verecektir.

Felsefi Düşün Sayı:18 / Nietzschesayı editörü: Nazile KALAYCI (Hacettepe Üniversitesi) ... makale göndermek için son tarih: 1 Aralık 2021

 

 

       

Scroll to Top