gelecek sayılar

hair colour consultation form hair specialist trichologist cheap hair extensions raw hair factory indianapolis in how to sew wigs together human hair wigs uk how to apply keratin hair extensions yourself hair extensions for indian wedding human hair wigs semi permanent hair extensions shrink links hair extensions hair wigs cutting hair extensions for volume itchy scalp with hair extensions simply wigs
Felsefi Düşün Sayı:13 / Felsefenin Tarihinde Ege: Pre-Sokratikler – İyonyalılar

“ Bilimsel bir hakikati bulmayı Pers kralı olmaya tercih ederim.”
Demokritos
Felsefe tarihi, geçmişe ait düşüncelerin toplamından ve tekrarından ibaret değildir. Pre-sokratikler, ‘felsefenin başlangıcında’ olmaları nedeniyle hem zaman-mekan bakımından ve hem de kavrayış bakımından bugün de varlık ile bağ kurmanın özgün temsilcileri olarak görülürler. Phusis, kosmos, arkhe ve logos terimleri bu bağ kurmanın özgün terimleridir. Felsefenin tarihinde başlangıcı teşkil eden ve Ege kıyılarında yeşeren bu oluşum varlığın estetik, etik ve ontik kavranışında bize ne söyler? Bu sayı tüm bu soruları kendine kaygı edinen çalışmalara açık olacaktır. Ve umulur ki bu çaba yeni bir ‘aydınlanmanın’ başlangıcına da ilk ve küçük bir adım olur.

Felsefi Düşün Sayı:13 / Felsefenin Tarihinde Ege: Pre-Sokratikler – İyonyalılar Sayı Editörü: Hatice Nur ERKIZAN (Muğla Üniversitesi) makale göndermek için son tarih : 1 Haziran 2019 ....
Felsefi Düşün Sayı:14 / Foucault

14. sayının konusu, XX. yüzyılın önemli bir düşünce sistemleri tarihçisi olan Michel Foucault olacaktır. Bu sayıda yayınlanacak olan Foucault üzerine yazıların ana temaları olarak şunlar önerilebilir: Bilginin arkeolojisi; söylem ve söylemsel düzenler; episteme ve tarihsel süreksizlik; XIX. yüzyıldaki epistemik kırılmalar: Genel Dilbilgisi-Filoloji, Servet Analizi-İktisat Politikası, Doğa Tarihi-Biyoloji; yaşayan, çalışan, konuşan varlık olarak insan; bilgi/iktidar ilişkisi; gözetleme ve iktidar; cinsellik ve etik; etik bir kavram olarak varoluş estetiği; benlik teknolojisi ve etik; klasik çağ söylemlerinde temsil ve sonsuzluk; modern çağ söylemlerinde gerçeklik ve sonluluk vb. Modern Çağı XIX. yüzyılda Kant ile başlatan Foucault için, Nietzsche’den gelen etkiyle, bakış açısı ya da perspektif son derece önemli olduğundan, bilgi konusunda mutlak doğru yoktur. Bu nedenle, kendisi hiçbir kategorik çerçevenin içine yerleştirilmeyi sevmemekle birlikte, postmodernizmi besleyen önemli kaynaklardan biri olarak da ele alınabilir. Foucault sayısı, düşünürü tüm bu konular üzerinden işleyen nitelikli makalelere açık olacak.

..

Felsefi Düşün Sayı:14 / Foucaultsayı editörü:Veli URHAN (Gazi Üniversitesi) ... makale göndermek için son tarih: 1 Aralık 2019

 

 

       

Scroll to Top