gelecek sayılar

Felsefi Düşün Sayı:11 / Fichte ve Alman İdealizmi

Felsefe tarihine ‘Alman İdealizmi’ olarak geçen, Fichte’nin, Schelling’in ve Schleiermacher’in metinleriyle on sekizinci yüzyılın sonlarından on dokuzuncu yüzyılın başına kadar geçen sürede oluşan düşünsel akım, başta Kant olmak üzere kendisinden önceki felsefe tarihinin yeniden, farklı bir perspektiften ele alınmasını sağlamış, Hegel’in ve başka pek çok filozofun sistemi üzerinde de önemli etkisi olmuştur. Merkezinde Fichte’nin yer aldığı Alman İdealizmi’nin dosya konusu olarak seçildiği bu sayı, söz konusu akımı ontoloji, siyaset felsefesi, estetik gibi disiplinler açısından incelerken başka filozoflarla yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara da yer verecektir.

Felsefi Düşün Sayı:11 / Fichte ve Alman İdealizmi Sayı Editörü: Türker ARMANER (Galatasaray Üniversitesi) makale göndermek için son tarih : 1 Haziran 2018 ....
Felsefi Düşün Sayı:12 / Varoluşçuluk

On İkinci sayının konusu “Varoluşçuluk" olacak. Bu sayıda varoluşçuluk ne’liği, kavramları, problemleri, tarihsel gelişimi ve önerileri ele alınacaktır. Varoluşçu filozofların görüşleri, birbirlerinden fark veya benzerlikleri, işledikleri problemlerin özellikle, Varlık, hiçlik, varoluş, insan, özgürlük, seçim, başkaldırı, korku, kaygı, endişe, saçma, ölüm, yaşam, olanak, zaman vb. gibi konu ya da sorunları ele alışlarını içeren yazıları kapsayacaktır. Varoluşçu filozofların yaşadıkları toplumsal süreç ve öne sürdükleri ile ne yapmak istedikleri de bu sayının kapsamı içinde olacaktır.

..

Felsefi Düşün Sayı:12 / Varoluşçuluksayı editörü:A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi) ... makale göndermek için son tarih: 1 Aralık 2018

 

 

       

Scroll to Top