hume

hair colour consultation form hair specialist trichologist cheap hair extensions raw hair factory indianapolis in how to sew wigs together human hair wigs uk how to apply keratin hair extensions yourself hair extensions for indian wedding human hair wigs semi permanent hair extensions shrink links hair extensions hair wigs cutting hair extensions for volume itchy scalp with hair extensions simply wigs

<< arşive dön

Felsefi Düşün Sayı:2 – Hume Özel Sayısı / Nisan 2014
Sayı Editörü: Uğur EKREN (İstanbul Üniversitesi)
Makalelerin özetleri ve anahtar kelimeleri için lütfen ilgili makalenin ismi üzerine tıklayınız.
Malebranche’ın David Hume Üzerindeki Etkisi: Zorunlu Bağlantı Tasarımı Üzerine Bir Araştırma / Nurten ÖZTANRIKULU ÖZEL

Bu makaleye pdf formatında ücretsiz ulaşabilirsiniz . PDF

Özet

David Hume, genellikle empirist bir gelenek içinde ele alınmakta ve yorumlanmaktadır. Felsefesinin bütünü göz önünde bulundurulduğunda bunun aksini söylemek mümkün değildir; ancak gerek kendi referansları gerekse kendini var ettiği karşıt gelenek onun felsefesi üzerinde azımsanmayacak bir etkinin varlığını göstermektedir. Bunlardan biri de Malebranche felsefesidir. Bu çalışma rasyonalist bir filozof olan Malebranche’ın Hume üzerinde etkili olup olmadığını, eğer etkili olmuşsa hangi bakımlardan etkili olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece Hume’un sadece empirik gelenek içinde anlaşılmaya çalışılmasının ne gibi eksiklikler taşıyacağı ortaya çıkmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Malebranche, Hume, nedensellik, zorunlu bağlantı, occasionalism.

Hume’un Soyut Genel Terimler Görüşü ve Alexius von Meinong’un Eleştirisi / Nil DEMİR

Özet

Soyut genel terimler problemi 17. yüzyıl sonları ve 18.  yüzyılda, Kendi felsefelerini sağlam bir zemine oturtmayı amaçlayan Locke, Berkeley ve Hume tarafından en yoğun, en güçlü ve en incelikli bir biçimde tartışılmıştır. Nominalizmin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğu belirtilen David Hume’un soyut genel terimlere ve kavramlara yaklaşımı bu makalede ele alınmıştır. Daha sonra,  kendi kuramını yapılandırmaya çalışan Alexius  Meinong‘un  konuyla  ilgili tarihsel hesaplaşması ele alınmış ve “Hume İncelemeleri I” adlı çalışmasındaki görüşleri irdelenmiştir. Meinong‘un Hume’a olan eleştirilerini soyut genel terimler ve kavramlara yönelik tartışmaya yeni bir bakış açısı getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hume, Alexius von Meinong, soyut genel terim, soyut kavram, soyutlama yetisi.

Tarihçi Olarak David Hume / Gökhan MURTEZA

Özet

David Hume, kendi yaşadığı dönem ve ölümünden sonraki yüzyılda geniş kitlelerce bir tarihçi olarak tanınmıştır. Ancak bugün felsefe tarihinde yerleştiği önemli konumu, onun tarihçiliğinin geri plana itilmesine ve görmezden gelinmesine yol açmıştır. Oysa tarihçiliğinin yanı sıra, Hume’un felsefesinin de önemli ölçüde tarihsel bir yönü mevcuttur. Hume’un, insan bilincinde tarihsel varoluşun önemine ve felsefi meselelerde tarihsel bilincin etkilerine eserlerinde verdiği yer iyi kavranabilirse, onun felsefesinin anlaşılmasındaki eksik kalmış bir yönü gidermek de mümkün olabilecektir.

Anahtar kelimeler: David Hume, tarih, İskoç Aydınlaması, tarih yazımı, insan doğası

David Hume’un İktisadi, Siyasal ve Felsefi Düşüncesinde Vergiler ve Devlet Borcu / Ceyhun GÜRKAN

Özet

Bu çalışma David Hume’un kamu maliyesi üzerine iki metnini –“Vergiler Üzerine” (1752) ve “Devlet Borcu Üzerine” (1752)– düşünürün iktisadi, siyasal ve felsefi düşüncesini dikkate alarak incelemektedir. Çalışma Hume’un maliye teorisini siyasal ve felsefi düşüncesi ile ilişkilendirerek incelerken aynı zamanda siyasal ve felsefi düşüncesini de maliye teorisi ışığında yorumlamaktadır. Hume Britanya klasik politik iktisadının maliye düşüncesini derinden etkileyen bu iki yazısında liberal ve ticari topluma uygun bir vergi şemasına ve devlet borcunun gelecekteki olası tehlikeli siyasal sonuçlarına işaret eder. Hume’un diğer iktisadi ve politik yazıları kadar dikkat çekmemiş iki maliye yazısı günümüzün son iktisadi ve politik kriz koşulları bağlamında yeniden yorumlanmayı hak ediyor. Bu çalışma Hume’un maliye teorisini düşüncesinin bütünü içinde incelerken, düşünürün ulaştığı sonuçları eleştirel politik iktisat perspektifinden yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: David Hume, vergi, devlet borcu, Liberal ve Ticari Toplum, kriz

Beş Başlıkta Bir David Hume Özeti / Örsan K. ÖYMEN

Özet

Beş ana başlık altında David Hume’un felsefesine panoramik bir bakış.

Melankoli, Şüphecilik ve Tavla Üzerine Hume / Richard GUNN- Çeviren: Gökhan Murteza

Özet

Makale, Hume’un İncelemesi’ndeki sıkça alıntılanan -1.Kitabın sonlarına doğru, ‘felsefi melankoli ve sabuklama’dan bahsedilen- bir paragrafın etkilerini keşfediyor. Daha genel anlamda ise, Hume’un şüpheci bir teorisyen olarak şöhretini ciddiye alma gayreti söz konusu. Makalenin birinci kısmı, ‘melankoli’nin, Hume’un ele aldığı tarza uygun olarak anlamı üzerine düşünceler ortaya koyuyor. 2. Kısım, Hume’un çalışmasındaki bir tema olarak şüpheciliği tartışıyor; şüphecilik hakkındaki meselelerin köklerinin, İnceleme’nin en karakteristik iddialarına kadar gittiğini ileri sürüyor. 3. ve 4. Kısımlar, Hume’un yazdıklarında içerilen şüpheciliğe verilmiş cevaplar üzerine yorum getiriyor. 5.Kısım, Hume’un da ötesine bakarak, sonraki İskoç ve Alman düşüncesindeki şüphecilik ve bağlantılı konular üzerine kısa yorumlamalar yapıyor. Makale, Hume’u genelde varsayıldığından daha karanlık ve sıkıntılı bir teorisyen olarak sunuyor.

 

Anahtar kelimeler: Hume, melankoli, şüphecilik, nedensellik, tavla

Hume on Melancholy, Scepticism and Back-gammon / Richard GUNN

Özet

The paper explores the implications of a frequently-quoted passage in Hume’s Treatise – the passage towards the end of Book I where ‘philosophical melancholy and delirium’ is mentioned. More generally, it attempts to take seriously Hume’s reputation as a sceptical theorist. Section 1 of the paper offers thoughts on the sense of ‘melancholia’ that is appropriate in Hume’s case. Section 2 discusses scepticism as a theme of Hume’s work; it is argued that issues about scepticism are deeply rooted in the Treatise‘s most characteristic claims. Sections 3 and 4 comment on responses to scepticism which Hume’s writings contain. Section 5 looks beyond Hume, and comments briefly on scepticism and related issues in subsequent Scottish and German thought. The paper presents Hume as a darker and more troubled theorist than is sometimes assumed.

Anahtar kelimeler: Hume, melancholy, scepticism, causality, back-gammon

HUME ÇEVİRİLERİ

Benim Hayatım / Çeviren: Çiğdem DEMİR

David Hume’un  “My Own Life” adlı otobiyografik denemesinin çevirisidir.

Devlet Yönetiminin Kökeni / Çeviren: Nurten ÖZTANRIKULU ÖZEL

David Hume’un “Of The Origin Of Government” isimli denemesinin çevirisidir.

Tarih Öğrenimi Üzerine / Çeviren: Gökhan MURTEZA

David Hume’un “Of the Study of History” başlıklı denemesinin çevirisidir.

Beğeni ve Tutku İnceliği Üzerine / Çeviren: Eylem YOLSAL MURTEZA

David Hume’un “Of the Delicacy of Taste and Passion” başlıklı denemesinin çevirisidir.  

 

 

 

 

Scroll to Top